Termeni și condiții

Termeni și condiții

TERMENI, NOȚIUNI ȘI DEFINIȚII:

 1. HCMAntistatic – denumirea societății comerciale.
 2. Site/Website – reprezintă domeniul hcmantistatic.ro, inclusiv toate subdomeniile sale.
 3. Administrator – deținătorul legal al website-ului, reprezentantul legal / titularul persoanei fizice autorizate care administrează website-ul hcmantistatic.ro.
 4. Vânzător – HCMAntistatic.
 5. Cumpărător – orice persoană fizică (peste 16 ani) sau persoană juridică / altă entitate care își deschide un cont pe website-ul www.hcmantistatic.ro și care efectuează cu succes cel puțin o comandă valabilă.
 6. Consumator – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Utilizatorul – orice persoană fizică de cel puțin 16 ani sau oricare altă persoană juridică / entitate care accesează de pe orice dispozitiv electronic site-ul, își creează (sau nu) un cont valabil pe site, fără a plasa în mod obligatoriu o comandă. Calitatea de Utilizator este dobândită în mod automat și de către Cumpărător și de către orice persoană care accesează în scop de informare site-ul hcmantistatic.ro.
 8. Comandă – orice fel de comunicare purtată între Vânzător, în calitate de comerciant și Cumpărător, prin care acesta din urmă își manifestă intenția fermă de a achiziționa bunuri, produse și servicii prin intermediul site-ului hcmantistatic.ro.
 9. Produs – orice bun corporal mobil, cu excepţia bunurilor vândute prin executare silită sau valorificate ca urmare a aplicării prevederilor legale.
 10. Produse personalizate / realizate conform specificaţiilor clientului – orice fel de produse care nu sunt prefabricate, realizate pe baza opţiunilor individuale sau a deciziei Utilizatorului/Cumpărătorului. Produsele personalizate sunt acele produse care au suferit modificări de textură, culoare, inscripționare și orice alte modificări de fond sau formă solicitate în mod expres de către Cumpărător, sunt considerate ca atare produse personalizate și nu pot fi recomercializate de către Vânzător astfel încât nu sunt acceptate la retur și nu pot face obiectul acestei proceduri.
 11. Bunuri, produse și servicii – orice fel / tip de produs ori serviciu afișat și listat în mod public pe site, care pot fi achiziționate de către Cumpărători prin plasarea unei comenzi ferme.
 12. Contract – reprezintă simplul acord de voință între părți, fără prezența fizică a părților în vederea încheierii unei tranzacții / vânzare-cumpărare de bunuri, produse și servicii.
 13. Contract la distanţă – orice contract încheiat între profesionist şi consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;