Politică de confidențialitate

Politică de confidențialitate

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin date cu caracter personal, în înțelesul prezentei politici se referă la orice fel de informație care identifică sau care ar putea identifica ori care ar putea fi utilizată pentru a identifica, contacta sau localiza persoana căreia îi aparțin aceste informații sau date, inclusiv, dar fără a se limita la date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon, fax, adresa de e-mail, alte date și financiare însemnând informații despre cardul de debit. Informațiile de identificare nu includ informații colectate anonim ori automatizat (adică fără identificarea și acordul prealabil al utilizatorului) sau informații de natură demografică care nu fac referire la o persoană identificată.

Ce fel de informații de identificare personală ori date cu caracter personal sunt colectate de către HCMAntistatic?

În utilizarea și executarea contractului la care sunteți parte, HCMAntistatic va colecta informații de bază despre profilul personal al utilizatorului de la toți clienții săi. Vizitatorii website-ului nu li se vor prelucra informațiile de bază menționate mai sus, cu excepția cookie-urilor necesare plasate în interiorul website-ului www.hcmantistatic.ro. HCMAntitatic colectează următoarele informații suplimentare de la clienți: numele, adresa de livrare, numărul de contact / telefon și adresa de e-mail pentru corespondență electronic, cod poștal, oraș, județ.

Ce fel de organizații ori societăți comerciale colectează date și informații despre mine?​

Pe lângă colectarea datelor cu caracter personal ale clienților HCMAntistatic, aceasta mai colectează și date cu caracter personal ale furnizorilor, colaboratorilor și prestatorilor de servicii (cum ar fi spre exemplu: servicii de curierat rapid, expiedere și livrare produse, instituțiile financiar bancare de – bănci) care ar putea furniza servicii clienților HCMAntistatic, precum livrarea și expedierea produselor comandate prin intermediul website-ului www.hcmantistatic.ro.

Acești furnizori pot colecta aceste informații de la clienții noștri în temeiul executării contractului de vânzare-cumpărare încheiat în mod valabil prin furnizarea voluntară și liberă a datelor cu caracter personal de către client în formularul de comandă și plasarea (transmiterea) comenzii online pe website-ul nostru, www.hcmantistatic.ro.

HCMAntistatic nu controlează modul în care aceste terțe părți (furnizorii) utilizează aceste categorii de informații, însă pentru a asigura o securitate sporită clienților noștri, le solicităm acestora periodic să ne comunice modul în care utilizează și prelucrează informațiile și datele cu caracter personal pe care le-au accesat și colectat prin intermediul nostru, precum și să ne informeze în timp util dacă au intervenit orice fel de incidente de securitate sau orice alte potențiale atacuri la adresa datelor cu caracter personal cu care au intrat în contact prin intermediul nostru.

Unii dintre acești terți pot fi intermediari care acționează exclusiv ca și verigă în lanțul de distribuție și care nu stochează, nu rețin sau utilizează informațiile care le sunt furnizate de către HCMAntistatic.

Cum folosește website-ul HCMAntistatic informațiile privind datele cu caracter personal?

HCMAntistatic folosește datele dvs. cu caracter personal pentru a putea procesa comenzile online, pentru a face oferte de servicii adecvate, precum și pentru a putea îndeplini toate solicitările de cumpărare și vânzare de pe site-ul www.hcmantistatic.ro.

HCMAntistatic poate transmite prin intermediul corespondenței electronice (e-mail) clienților săi oportunități de cumpărare și vânzare pe website-ul HCMAntistatic, precum și orice alte informații în scop de marketing legate de obiectul de activitate al operatorului de date cu caracter personal. De asemenea, HCMAntistatic va putea folosi datele cu caracter personal colectate și prelucrate pentru a putea contacta clienții, în urma solicitărilor acestora la anumite întrebări legate de modul de funcționare a website-ului sau pentru plasarea unor comenzi, precum și pentru a li se comunica sau pentru a li se furniza orice altă informație solicitată în acest scop.

Cu cine ar putea fi partajate datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal ale clienților HCMAntistatic ar putea fi partajate și cu alți clienți care doresc spre exemplu să evalueze tranzacțiile și comenzile efectuate pe site-ul HCMAntistatic cu alți clienți autentificați sau cu potențiali clienți și vizitatori, prin intermediul sistemului de recenzii (reviews). În acest sens, sistemul de recenzii va afișa în mod public următoarele date cu caracter personal: Nume, prenume, recenzia acordată, precum și mesajul transmis de către evaluator.

Prin evaluator se înțelege clientul autentificat care transmite o recenzie în urma achiziționării verificate a produselor comandate prin intermediul website-ului HCMAntistatic.

Cum sunt stocate datele cu caracter personal de către HCMAntistatic?

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate de către HCMAntistatic sunt stocate în condiții de siguranță și nu sunt accesibile terților sau angajaților HCMAntistatic, cu excepția utilizării astfel cum este indicat mai sus, potrivit prezentei politici de confidențialitate. De asemenea, HCMAntistatic se angajează periodic să colaboreze cu specialiști în domeniul protecției datelor cu caracter personal și cu specialiști în tehnologie pentru a efectua verificări suplimentare asupra modului în care se prelucrează și colectează datele cu caracter personal prin intermediul website-ului www.hcmantistatic.ro.

Ce sunt cookie-urile și cum sunt folosite acestea pe website-ul HCMAntistatic?

Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni, infoensive din punct de vedere tehnic, plasate în interiorul dispozitivului dvs. electronic, respectiv în navigatorul de internet (browser).

Folosim cookie-uri în primul rând pentru a obține informații despre preferințele vizitatorilor și utilizatorilor noștri, precum și despre produsele și serviciile pe care aceștia le selectează sau manifestă un interes evident asupra acestora. De asemenea, folosim cookie-uri în scopuri de securitate pentru a ne putea proteja în mod corespunzător clienții/cumpărătorii autentificați, cât și pentru a le putea oferi în ansamblu o experiență de navigare mai plăcută.

Spre exemplu, un client autentificat va putea să rețină în navigatorul său de internet (browser) datele de autentificare fără a le mai introduce din nou la fiecare sesiune de accesare a website-ului www.hcmantistatic.ro. De asemenea, prin intermediul cookie-urilor se poate proceda inclusiv la deconectarea automată a clientului autentificat după trecerea unui anumit interval de timp, în scopul și interesul creșterii nivelului de securitate, precum și în interesul prevenirii accesului neautorizat la contul de utilizator de către alte terțe persoane.

Cum folosește HCMAntistatic datele cu caracter personal colectate?

HCMAntistatic folosește datele cu caracter personal, inclusiv, dar fără a se limita la, adresele IP, furnizorii de servicii Internet și tipurile de browser utilizate pentru a analiza tendințele, pentru a putea administra în mod corespunzător website-ul, pentru a putea urmări și monitoriza activitatea unui vizitator sau client pe site, precum și pentru a colecta informații demografice ample în scopul îmbunătățirii produselor și serviciilor noastre, inclusiv în scopul creării unei experiențe de navigare mai plăcute.

Ce parteneri sau furnizori de servicii au acces la datele cu caracter personal ale vizitatorilor și / sau clienților autentificați pe website-ul HCMAntistatic?

HCMAntistatic a încheiat și va continua pe perioadă nedeterminată să încheie mai multe parteneriate, precum și alte afilieri cu un număr nedeterminat de furnizori, în funcție de necesitățile concrete ale administratorului. Acești furnizori vor putea avea acces la anumite informații despre vizitatorii și clienții HCMAntistatic pentru ca  să își poată îndeplini în mod corespunzător față de Utilizatori și Cumpărători toate obligațiile legale și contractuale ce decurg din încheierea unui contract.  

Politica de confidențialitate a HCMAntistatic permite acesteia să dezvăluie informații și date cu caracter personal ale vizitatorilor sau clienților săi pentru a se conforma în mod corespunzător unei hotărâri, sentințe, ordonanțe judecătorești și similare acestora sau a unei citații ori a unei cereri din partea unei autorități prevăzute de lege și îndreptățită în mod legal să primească aceste informații.

De asemenea, vom putea dezvălui datele cu caracter personal atunci când este rezonabil necesar și în acord cu interesul legitim, pentru a putea proteja în continuare integritatea și siguranța datelor cu caracter personal ale vizitatorilor și a clienților autentificați pe site.

Cum păstrează în siguranță HCMAntistatic datele cu caracter personal?

Toți angajații, colaboratorii, partenerii și furnizorii HCMAntistatic sunt familiarizați în mod constant cu prevederile politicilor și practicilor noastre de securitate privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal ale vizitatorilor și clienților noștri autentificați sunt accesibile numai unui număr limitat de personal, colaboratori și angajați calificați cărora li se oferă de către HCMAntistatic instrucțiuni și indicații clare referitoare la modul de acces și utilizare a acestor informații.

În mod periodic, HCMAntistatic se angajează să efectueze prin intermediul unui personal calificat, autorizat și specializat audit-uri și să verifice periodic, în mod independent, cel puțin o dată la trei luni toate sistemele de securitate pentru a se asigura că acestea funcționează la parametri optimi și că sistemele de tip antivirus și bazele de date sunt actualizate la zi.

Informațiile considerate sensibile, cum ar fi spre exemplu numerele cardurilor de debit sunt protejate de către furnizori autorizați prin protocoale speciale de securitate și criptare, pentru a proteja toate informațiile trimise prin Internet și în legătură cu website-ul www.hcmantistatic.ro.

În timp ce HCMAntistatic se angajează să ia măsuri rezonabile și periodice din punct de vedere legal pentru a menține un site securizat, adaptat la cerințele și la legislația aplicabilă în vigoare, toate sistemele și comunicațiile electronice, precum și bazele de date sunt și rămân în continuare supuse erorilor, manipulării și atacurilor cibernetice de date astfel că nu putem garanta în mod absolut și fără excepții că astfel de evenimente nu vor avea loc niciodată, iar în situația existenței unor astfel de situații, precum și în cazuri de forță majoră astfel cum acestea sunt definite prin lege, HCMAntistatic nu va fi răspunzătoare față de Vizitatori, Utilizatori/Cumpărători ori alte terțe persoane care accesează website-ul www.hcmantistatic.ro, ca urmare a unor astfel de evenimente.

Cum pot accesa, corecta sau rectifica vizitatorii, utilizatorii și / sau cumpărătorii orice fel de inexactități sau neconcordanțe în legătură cu datele lor cu caracter personal?

Vizitatorii, utilizatorii, clienții/cumpărătorii, precum și orice alte terțe persoane ne vor putea contacta oricând și în mod absolut gratuit prin intermediul corespondenței electronice pentru a accesa, actualiza, rectifica sau șterge datele cu caracter personal în legătură cu aceștia, precum și pentru a lămuri orice alte inexactități sau neconcordanțe privind datele lor cu caracter personal.  

Poate un vizitator să șteargă sau să dezactiveze informațiile de identificare personală colectate de site?

Oferim posibilitatea clienților noștri de a solicita oricând și în mod gratuit ștergerea / dezactivarea ori blocarea datelor cu caracter personal din baza de date a website-ului HCMAntistatic. Cu toate acestea, există în continuare posibilitatea de a păstra, în condiții stricte și conform dispozițiilor legale în vigoare anumite informații reziduale o anumită perioadă de timp.

Orice persoană care solicită dezactivarea datelor sale cu caracter personal va putea solicita acest lucru printr-o cerere scrisă. HCMAntistatic, în niciun caz nu va vinde, transfera sau utiliza datele cu caracter personal de care a luat cunoștință în exercitarea activității comerciale.

Informații referitoare la minori și prelucrarea datelor cu caracter personal de către HCMAntistatic

De asemenea, siguranța minorilor pe internet se află printre prioritățile noastre. HCMAntistatic îi încurajează pe părinți, precum și pe tutori să observe, să participe și / sau să monitorizeze periodic și să îndrume în mod corespunzător activitatea minorilor în spațiul on-line.

HCMAntistatic nu colectează cu bună știință informații personale de identificare ale minorilor cu vârsta sub 13 ani. În cazul în care considerați ori apreciați faptul că, copilul dvs. a furnizat orice fel de date cu caracter personal pe website-ul www.hcmantistatic.ro, vă încurajăm să nu ezitați să ne contactați imediat în cel mai scurt termen și vom depune în acest sens toate eforturile necesare pentru a elimina de îndată din baza noastră de date astfel de informații.

Ce se întâmplă în situația în care politica de confidențialitate se modifică?

Având în vedere modificările legislative intempestive aduse asupra prelucrării și protecției datelor cu caracter personal, HCMAntistatic se obligă în mod corespunzător să informeze publicul despre modificările cel puțin esențiale aduse politicii noastre de confidențialitate prin postarea în acest sens a unor notificări sugestive pe pagina principală a website-ului HCMAntistatic, prin intermediul corespondenței electronice sau prin indicarea exactă a datei la care s-a efectuat cea mai recentă modificare de orice fel adusă asupra politicii de confidențialitate.

Cu toate acestea, în cazul în care HCMAntistatic procedează la schimbarea prevederilor din prezenta politică de confidențialitate de așa natură încat ar putea determina însăși divulgarea informațiilor și datelor cu caracter personal pe care o persoană le-a solicitat anterior să nu fie divulgate, HCMAntistatic se angajează în mod corespunzător să contacteze respectiva persoană pentru a obține un consimțământ la prelucrare sau pentru a preveni transmiterea neautorizată de informații.

În toate cazurile, orice persoană care accesează website-ul HCMAntistatic este pe deplin răspunzătoare de modul în care utilizează și transmite informații din / către website-ul HCMAntistatic, aceasta obligându-se să consulte periodic toate politicile noastre pentru a fi la curent cu cele mai recente modificări aduse prezentelor politici.

Informații despre link-uri și plasarea de produse de către HCMAntistatic

Website-ul www.hcmantistatic.ro poate conține link-uri, hyperlink-uri, referințe, anexe sau trimiteri către alte site-uri web.

Vă rugăm să rețineți că în momentul în care accesați oricare dintre aceste link-uri, părăsiți de îndată platforma administrată de HCMAntistatic, aceasta nefiind răspunzătoare pentru eventualele prejudicii cauzate ori scurgeri de date sau informații cu caracter personal, vizitatorul, utilizatori ori clientul/cumpărătorul fiind pe deplin responsabil să manifeste întotdeauna în spațiul on-line prudență și diligență în utilizarea site-urilor web pe care le accesează, fiind în continuare obligat să consulte toate declarațiile și politicile de confidențialitate ale site-urilor pe care le aceesează întrucât aceste politici de confidențialitate pot să difere semnificativ față de cele aparținând HCMAntistatic.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate de către HCMAntistatic vor fi prelucrate pe toată perioada executării contractului, precum și ulterior încetării contractului, pentru o perioadă de 3 ani. În cazul în care păstrarea datelor personale colectate este absolut necesară pentru o perioadă mai mare de 3 ani, datele vor fi prelucrate potrivit legislației aplicabile sau în acord cu termenele de retenție prevăzute de legislația în domeniu și de politica de retenție stabilită de HCMAntistatic.

În ceea ce privește datele cu caracter personal colectate în vederea transmiterii de comunicări comerciale, acestea vor fi prelucrate până la data retragerii consimțământului exprimat.

Întrebări, sesizări și reclamații

În cazul în care aveți întrebări sau preocupări legate de prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile prevăzute de RGPD, respectiv,

  • Dreptul de acces: ne puteți solicita (i) o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informații cu privire la acestea, precum și (ii) o copie a datelor personale pe care le deținem (art. 15 din RGPD);
  • Dreptul la rectificare: ne puteți informa despre orice modificare a datelor dvs. personale sau ne puteți cere să corectăm datele personale pe care le deținem despre dvs. (art. 16 din RGPD);
  • Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): în anumite situații (ca de exemplu (i) cazul in care datele au fost colectate ilegal, (ii) data limita pentru stocarea datelor a expirat, (iii) v-ați exercitat dreptul la opoziție sau (iv) prelucrarea datelor se realiza pe bază de consimțământ și v-ați retras consimțământul), ne puteți cere să ștergem datele personale pe care le deținem despre dvs. (art. 17 din RGPD);
  • Dreptul de a restricționa prelucrarea: în anumite situații (ca de exemplu cazul în care este contestați exactitatea acestor date sau legalitatea prelucrării), ne puteți cere restricționăm prelucrarea datelor dvs. pentru o anumită perioadă (art. 18 din RGPD);
  • Dreptul la portabilitatea datelor: să ne solicitați să vă trimitem datele dvs. personale unei terțe părți sau direct către dvs. (art. 20 din RGPD);
  • Dreptul la opoziție: în anumite situații (ca de exemplu prelucrarea ce are ca temei juridic interesul legitim), ne puteți solicita să nu mai prelucrăm datele dvs. (art. 21 din RGPD);

În cazul în care folosim datele dvs. personale pe baza consimțământului, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment. În această situație, datele dvs. nu vor mai fi prelucrate de către HCMAntistatic, cu excepția cazului în care o dispoziție legală ne obligă la păstrarea și arhivarea acestora. În orice caz, vă vom informa dacă există o astfel de prevedere legală și o vom indica în mod expres.

Pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, sunteți întotdeauna binevenit(ă) să ne contactați prin orice mijloc de comunicare scris, respectiv prin e-mail la adresa office@hcmantistatic.ro, prin poștă, cu scrisoare recomandată și confirmare de privire la adresa punctului nostru de lucru din Arad, str. Bogdan Voievod 16 , Arad, Romania sau chiar telefonic, la nr. de telefon: 0740218774.

În cazul în care apreciați că solicitarea dvs. nu a fost soluționată în mod corespunzător de către HCMAntistatic, puteți depune o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Datele de contact ale autorității de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal fiind: București, Bdul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, telefoane: +40.318.059.211; +40.318.059.212: e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.